Thứ Bảy, 28 tháng 1, 2017

Xuân Về Lối Cũ

  

Thơ: Yên Dạ Thảo
Nhạc: Nguyễn Văn Thơ
Hòa âm: Phan Thanh
Tiếng hát: Lệ Tuyền
Thực hiện: Yên Dạ Thảo