Thứ Ba, 12 tháng 5, 2015

Tiếng Buồn Đêm

Thì thầm tiếng gió cùng mây
Tiếng hoa cỏ lá, tiếng ai thở dài
Tiếng xuân trở giấc đêm nay
Tiếng sương rơi nhẹ lên đài mộc lan

Tiếng trăng thổn thức canh tàn
Tiếng lòng xa vắng mênh mang nỗi niềm
Tiếng mưa buồn nhỏ vào tim
Tiếng thơ lay nhẹ, tiếng chìm thời gian ...

Yên Dạ Thảo
10/05/2015