Thứ Bảy, 21 tháng 9, 2019

Mưa Cuối ThuBài Xướng:

Mưa Cuối Thu

Mưa thu tưới những mầm sầu
Lá vàng lác đác đổi màu lối xưa
Tình yêu đọng những hương thừa
Mầm sầu ấp ủ hương xưa nhạt màu
Mưa tình trút những cơn đau
Đôi vai trĩu nặng tim trào xót xa
Hàng cây chín lá tàn hoa
Cơn mưa ngày cuối xót xa lá vàng

Kim Phượng

*****

Bài Họa

Mưa Tình Cuối Mùa Thu

Mưa tình ướt đẫm Thu sầu
Có làm tươi lại sắc màu hương xưa ?
Cho xin một chút âm thừa
Đêm về đem ướp tình xưa đượm màu
Giọt Thu có xóa thương đau ?
Canh trường nhớ mãi...lệ trào tình xa
Mong đừng tàn tạ đời hoa
Để không lá héo cành xa úa vàng

Song Quang

*****

Muôn Chiều Gió Thu

Gió lay … lay nhẹ phiến sầu
Vàng thu sắc lá thay màu phố xưa
Đêm nay rơi giọt mưa thừa
Nhòa tan hương mộng mơ xưa biếc màu
Sông tình trôi nổi tim đau
Sông thơ buồn nhớ dâng trào bờ xa
Mưa thu úa lá rụng hoa
Muôn chiều gió cuốn bay xa mộng vàng!

Yên Dạ Thảo
19.09.2019