Thứ Tư, 25 tháng 9, 2019

Hoài Thu

Thơ: Yên Dạ Thảo
Nhạc: Nắng Quê
Tiếng hát: Quỳnh Lan
Thực hiện: Yên Dạ Thảo