Thứ Sáu, 10 tháng 4, 2020

Giấc Hạ


Ta về trong tháng hạ về
Hương xưa còn đó mẹ quê vắng rồi!
Dòng sông chở tuổi thơ trôi
Chở theo ngày tháng lặng xuôi biển đời

Bao mùa nhặt cánh xuân rơi
Nhặt hoa cuối hạ buồn vời vợi đêm
Nhặt vàng lá rụng bên thềm
Đan se nỗi nhớ êm đềm vào đông

Ta về tìm kỷ niệm hồng
Mùa hoa phượng nở … tơ lòng vương mang
Ai gom sợi nắng muộn màng
Cho cơn mưa hạ rơi hoang xuống chiều

Ai đưa cánh gió cô liêu
Về ngang phố thị đêm đìu hiu đêm
Thềm khuya sương mỏng buông rèm
Nửa mơ thao thức nửa chìm giấc sâu!...

Yên Dạ Thảo