Thứ Năm, 13 tháng 12, 2018

Em Về Mùa Nước Nổi


Thơ: Phong Tâm
Nhạc: Nguyễn Hữu Tân
Hòa âm: Đỗ Hải
Tiếng hát: Thúy An
Thực hiện: Yên Dạ Thảo