Thứ Ba, 9 tháng 4, 2019

Chơi VơiVào Xuân
Thưa nắng nhiều mưa
Tháng Tư viễn xứ
Gió đưa cánh buồn

Cành trơ
Đêm lạnh phơi sương
Thời gian lặng lẽ
Theo đường mây bay

Tôi đi
Hơn quãng đường dài
Giọt buồn cay đắng
Đong đầy ngăn tim

Tôi đi
 Quanh quẩn để tìm
“Chân tình” hai chữ
 Đã chìm biển sâu!

Tôi đi
Với mảnh hồn đau
Chơi vơi ở giữa
 Hai màu trắng đen!

Yên Dạ Thảo
10/04/2015

****

(Từ Chơi Vơi của YDT)

Cô Đơn

Chớm hạ
Đêm nay vừa mưa
Hình như lá rụng
đong đưa nỗi buồn

Gió ơi
Tiếng sét ngoài sương
Bỗng dưng chớp động
Một đường lạnh bay

Cô đơn
Khuya vắng lại dài
Nhớ vu vơ nhớ
Vương đầy buồng tim

Cô đơn
Không bến bờ tìm
Mà nghe gối mộng
Đang chìm giếng sâu

Cô đơn
Chạm xuống niềm đau
Vẫn mong sớm nhạt
Tan màu chấm đen.

Phong Tâm
12/04/2015

***

 (Từ Chơi Vơi của YDT)

Chới Với

Chào xuân
Sao vẫn còn mưa
Nhớ  hoa ngày cũ
Vườn xưa : chớm buồn
Giữa  ngày
Se sắt hơi sương
Én nhạn khuất nẻo
Lạ đường ngại bay
Sá chi
Bao quãng đường dài
Vui, buồn, thực,  ảo
chất đầy con tim
Về đâu
Luôn  mãi đi tìm
Núi cao đồi thấp
Đến miền vực sâu
Gieo chi
Thắm đượm thương đau !
Nghiệm chi hư , thực
Rõ  màu trắng đen ?

Hoành Châu
13 /04/2015

****

(Từ Chơi Vơi của YDT)

Còn Đâu

Còn đâu
Những lúc trú mưa
Dưới tàn cây rậm
Đong đưa tình buồn
Thời gian
Như những hạt sương
Thoáng trong giây lát
Rồi đành xa bay
Em đi
Bỏ lại đêm dài
Để anh gồng gánh
Đêm ngày nhói tim
Em đi
Đâu phải dễ tìm
Vào nơi gió cát
 Im lìm tình sâu
Em  đi !
Mỹ Lệ thương đau
Bây giờ hai đứa
Đôi màu trắng ,đen…

Phú Thạnh
15/04/2015