Thứ Tư, 10 tháng 1, 2018

Trăng Lạnh


Phố sương mùa tuyết lạnh
Vời xa một góc trời
Trăng mười sáu đẹp nở
Ngời sáng đêm buông lơi

Thềm khuya tiếng gió thức
Ru hời ánh trăng xuân
Gió len qua song cửa
Vỗ về bóng bâng khuâng

Ngậm ngùi trăng cô lẻ 
Dần khuất trong màn sương
Tiếng thông reo rời rã
Tiếng lòng nhè nhẹ buông …

Yên Dạ Thảo
02.01.2018
(Ảnh đêm trăng rằm 16 - 2018)