Thứ Bảy, 17 tháng 6, 2017

Tuổi Nắng HanhGọi gió xin đừng lay lá xanh
Sẽ đau khi chúng phải xa cành
Và thu sẽ chẳng còn bao lá
Để nhớ nhau vàng tuổi nắng hanh

Gọi bước em đừng dẫm lối xưa
Kẻo đau khi nắng chói chang mùa
Ví dầu ai đó mong trời hạ
Xin chớ mong dùm chuyện khỏi mưa

Mưa có mùa nắng chắc là không
Và em làm gió lẻn qua song
Mướt bên hiên vắng hồn thui thủi
Ta lẻ loi như tiếng trống đồng

Mưa xuống rồi tan nắng cũng tan
Niềm đau lúp xúp núp trong hang
Chiều nay ta xới từng viên nhỏ
Chúng túa như ong vở cổng làng

Nhược Thu


Chủ Nhật, 11 tháng 6, 2017

Xuồng Xưa


Thơ: Anh Tú
Nhạc: Đỗ Hải
Trình bày: Thúy An
Thực hiện: Yên Dạ Thảo