Chủ Nhật, 1 tháng 3, 2020

Vọng Tri Âm

                                                               


Khi ngón phím lượn lờ lên cung bậc
Là khi tình trầm ẩn nhịp rơi rơi
Em có biết thời khắc nầy ta nhớ ?
Ai cùng ta tri âm những rụng rời…! ?

Ta lẻ loi lời vô ngôn âm sắc
Giá có em đồng cảm chuỗi thanh âm
Vui biết mấy…hạnh phúc ta biết mấy…!
Dù phím tơ đang cung bậc khóc thầm

Mưa sa mãi mười ngón gầy lướt phím
Thanh âm buồn tan loãng vào hư không
Giữa tịch nhiên, ước gì em xuất hiện
Hứng giùm ta giọt trầm lắng hoàng hôn

Em vẫn đó, ta vẫn đây, nghìn trùng cách
Biết bao giờ hòa quyện khúc tương giao
Rưng rức mãi tơ chùng đàn phím lạc
Ôi, cớ sao nước mắt cứ dâng trào…

Tuyền Linh