Thứ Năm, 10 tháng 10, 2019

Thu Tình


Hạ đi anh có biết
Thu về anh có hay
Gió lay hồn lá biêc
Muôn chiều hạt mưa bay

Bên thềm đan thương nhớ
Kỷ niệm đẹp mùa xưa
Bước thu vừa chạm ngõ
Tình đến … hẹn đón đưa!

Một thu rồi thu nữa...
Từng chiếc lá thời gian
Lặng rơi ngoài song cửa
Man mác nỗi buồn loang

Thu ơi! Đừng nhuộm úa
Chữ "Tình" màu nhạt phai
Mưa ơi! Đừng rơi nữa
Đọng giọt sầu cỏ cây

Tình ơi! Nếu tình vẫn
Đừng quên góc trời xa
Có một người chung mộng
Rưng buồn mỗi mùa qua  …

Yên Dạ Thảo