Thứ Sáu, 27 tháng 10, 2017

Thu Tình

Giọt mưa buồn không dứt
Muôn chiều gió heo may
Nhẹ lay hồn lá thức
Thu về người có hay ?

Bên thềm ngồi đan nhớ
Kỷ niệm đẹp ta xưa
Bước thu vừa chạm ngõ
Tình đến … hẹn đón đưa!

Một thu rồi thu nữa
Từng chiếc lá thời gian
Rơi rơi ngoài song cửa
Man mác nỗi buồn loang

Thu ơi, đừng nhuộm úa
Chữ “Tình” màu nhạt phai
Mưa ơi, đừng rơi nữa
Đọng giọt sầu cỏ cây!

Tình ơi, nếu tình vẫn
Đừng quên góc trời xa
Có một người chung mộng
Rưng rưng buồn lệ sa …

Yên Dạ Thảo