Thứ Hai, 18 tháng 9, 2017

Xuôi Ngược - Ai Buồn Hơn Ai


Xuôi Ngược

Như mùa thu đến hè đi
Chuyện đời kết hợp phân ly lẽ thường
Người đi để lại yêu thương
Vườn sau sân trước nồng hương nghĩa tình.

Nếu là duyên nợ ba sinh
Chắc người ở lại giữ mình trước sau.
Lá thu, râu tóc thay màu
Luật trời! Chớ có lao xao cõi lòng.

Thuận khi xuôi nước lớn ròng
Bẽ bàng lúc lội ngược giòng thời gian.

Anh Tú
14.09. 2017

*****

 Ai Buồn Hơn Ai

Lênh đênh một chiếc thuyền nan
Rời xa cõi thực trần gian muộn phiền
Tìm miền hạnh phúc bình yên
Ngược dòng sóng bạc triền miên gợn sầu

Sông đời ai biết nông sâu
Chữ tình ai biết ngày nào đổi thay
Thời gian như cánh vạc bay
Lá xanh mơ cũng nhạt phai rơi buồn…

Hợp tan tan hợp vô thường
Người đi người ở … ai buồn hơn ai?

Yên Dạ Thảo
18.09.2017