Thứ Bảy, 3 tháng 11, 2018

Sóng


Thơ: Nguyễn An Bình
Nhạc: Tuyền Linh
Hòa âm: Nguyễn Ngọc Anh
Tiếng hát: Mạnh HùngThứ Năm, 1 tháng 11, 2018

Thu Sầu Riêng Em


Thơ Đặng Hoàng Sơn
Nhạc Lý Kiến Trung
Ca sị Quốc Duy
Hòa âm Đỗ Hải
Karafun by Dĩ Vãng Buồn