Thứ Tư, 24 tháng 10, 2018

Tiếng Buồn Trong Thu
Quê hương mùa nước nổi
Sóng đưa thuyền về đâu
Dòng trôi xuôi trôi mãi
Sông đời hóa biển dâu

Tiếng rì rào sóng vỗ
Mưa thu đổ triền miên
Đọng buồn trên phiến đá
Trút giọt sầu trong đêm

Tiếng lòng rơi khe khẽ
Thu lắng nỗi buồn tênh
Sông thương miền kỷ niệm
Ngỡ ngàng bóng trăng chênh

Hiên khuya trời viễn xứ
Màn đêm dệt sương mù
Gió muôn chiều xa vọng
Tiếng ru buồn trong thu…

Yên Dạ Thảo
23.10.2018