Thứ Sáu, 14 tháng 2, 2020

Sợi Tơ HồngHé mở trái tim hé cửa lòng
Đón niềm hạnh phúc tràn mênh mông
Sưởi tình ấm áp mùa thương mới
Cột chặt đời nhau nắng lụa hồng!

Yên Dạ Thảo
14.02.2020Thứ Năm, 13 tháng 2, 2020

Nhạt Nhòa - Bước Xuân - Qua XuânBài họa:

Bước Xuân

Chờ đợi trăng về đêm trắng đêm
Chợt nghe gió hát xuyên qua thềm
Tiễn xuân ra ngõ rời vườn mộng
Mỗi bước chân buồn lưu luyến em!

Yên Dạ Thảo

***

Qua Xuân

Xuân rời lặng lẽ bước qua đêm
Trăng bỏ Nguyên Tiêu rụng trước thềm
Đắp cánh hoa tàn thơ vẫn lạnh
Như vừa lạc mất bóng hình em.

Phong Tâm