Thứ Hai, 5 tháng 11, 2018

Thu Vàng Trên Lối Thơ


Thơ: Yên Dạ Thảo
Nhạc: Nguyễn Hữu Tân
Tiếng hát: Thùy Dương
Hòa âm: Đỗ Hải
Thực hiện: Yên Dạ ThảoChủ Nhật, 4 tháng 11, 2018