Thứ Hai, 10 tháng 4, 2017

Mưa XuânThu về thay lá mùa sang
Đông đi  xuân đến hoa vàng khoe hương
Nắng vương dáng hạ môi hường
Gió lay cành lá, ngàn phương én về

Thuyền trôi lạc bến đam mê
Nửa hồn say, tỉnh, nhiêu khê trĩu lòng
Tinh như chiếc lá bên sông
Rơi trên bến mộng… xuôi dòng bể dâu

Chìm sương treo mảnh trăng sầu
Bỗng dưng lệ đắng rót vào mắt sâu
Tình ơi, luôn nhớ về nhau
Lá duyên sẽ mãi đẹp màu vàng thu

Tay ôm gối mộng phù du  
Đường mơ thênh rộng mịt mờ khói sương
Mưa xuân đi đến vô thường
Đêm nay gió thức lay buồn rơi rơi...

Yên Dạ Thảo