Thứ Hai, 14 tháng 5, 2018

Tình Trần


Tiếng ai gọi
phố lên đèn
ta đi thắc thỏm
bước đen giữa đời
nghe chừng chẳng phải
hoa rơi
mà sao gió cuốn
lá rời cành xa

tiếng ai
hun hút như là
tiếng thu gọi nhớ
vỡ òa chạm nhau
không
không
chắc tiếng sỏi đau
bước em nghiến
nát phiến sầu
dưới chân

ta đi chôn
mảnh tình trần
xác thơ
xác pháo
xác xuân
lỗi thề
biết đời
còn lắm nhiêu khê
có ai đi khóc
xuân về
xuân đi ....

Nhược Thu
12/18/2007