Thứ Sáu, 28 tháng 12, 2018

Hương Sắc


Vàng nhung áo lụa đẹp sang
Tím buồn loang tím hồn lan vườn chiều
Hồng khoe nhan sắc mỹ miều
Trắng màu trinh khiết tình yêu học trò!

Thơ: Yên Dạ Thảo
Hình Ảnh:  Nguyễn Hoàng Trung