Thứ Năm, 4 tháng 10, 2018

Nắng Thu


Sáng Tác Đỗ Bình
Tiếng Hát: Tuyết Mai
Hoà Âm & Phối Khí: David Đông
Thực hiện: Kim Oanh