Thứ Sáu, 12 tháng 2, 2016

Thứ Ba, 9 tháng 2, 2016

Những Vần Thơ Xuân - Kim Phượng


  

Nhạc: Mộng Chiều Xuân
Sáng Tác: Nhạc Sĩ Ngọc Bích
Hoà Tấu: Nhạc Sĩ Vô Thường
Những Vầng Thơ Xuân: Kim Phượng
Tranh Thơ & Youtube: Kim Oanh
Thứ Hai, 8 tháng 2, 2016

Câu Đối Tiễn Năm Cũ, Mừng Xuân Mới 2016


Nhạc: Xuân Miền Nam
Sáng Tác: Nhạc Sĩ Văn Phụng
Tranh Câu Đối:Kim Oanh
Tranh Câu Đối & Youtube: Kim Oanh

Câu Đối: Phương Hà, Kim Phượng, Đỗ Chiêu Đức, Huỳnh Hữu Đức, Song Quang, Mai Xuân Thanh, Nguyễn Đắc, Thắng, và Việt Hải