Thứ Tư, 13 tháng 4, 2016

Vĩnh Long, Sen Hồng Riêng Em


Hò:

Xứ Vĩnh Long trấn thành xưa lưu dấu
Dinh Long Hồ miếu mạo cũ uy nghiêm
Một thời vang bóng vương quốc Cổ Chiên
Thinh danh huyền thoại Vũng Liêm lưu truyền.

Nầy đất Vĩnh địa linh nhân kiệt
Nầy sông Tiền xanh biếc ruộng vườn
Nầy sông Hậu anh hào khí tiết
Nầy mê cung da diết tình thương.

Gái Bình Minh vẫn vốn dòng đài các
Trai Trà Ôn thơ nói Lục Vân Tiên (1)
Trên bờ cạn, bản Huê tình anh hát
Dưới đồng sâu, em thánh thót câu vè.

Nghe vẻ nghe ve
Nghe vè đất Vĩnh
Con trai bản lĩnh
Con gái đài trang
Tiền Giang Hậu Giang
Tình làng nghĩa xóm
Thương thầm nhớ trộm
(Thương thầm nhớ trộm)
Xốn xang câu hò.

Hò ơ
Xứ Vĩnh Long nước trong gạo trắng
Dầu một đời phải dãi nắng dầm mưa
Da em vẫn trắng như múi bưởi Năm Roi,
Ging hò vẫn ngọt như nước dừa Bình Tân.

Nầy Vĩnh Long em mong mà anh nhớ
Nầy Tam Bình réo gọi ơi Cái Nhum
Tình qua tràn bờ con nước trưa đang nổi
Thương bậu phơi bãi con nước tối đang ròng.

Vĩnh Long đó! Miền trái cây cá nướng
Chiếc áo bà ba gió vướng tim non
Con đò nhỏ lướt êm qua bến bắc
Tình quê (hay) tình em quay quắt cõi lòng
Vĩnh Long ơi ! Một đóa sen hồng riêng em!

Bửu Truyền