Thứ Sáu, 8 tháng 6, 2018

Có Phải...


Có phải anh hờn tim nhuốm đau
Tình xa tình cách tình phai màu
Vần “yêu thương” viết rã rời nét
Để mắt hạ sầu nhỏ lệ đau!

Có phải anh hờn nên tắt nắng
Xua mây lùa gió ngả nghiêng chiều
Xô hoa cánh mỏng trên cành hạ
Mưa vỡ hạt buồn rơi hắt hiu

Có phải anh hờn dệt úa thơ
Thôi ôm gối mộng dệt mong chờ
Ngưng ru điệu nhớ đêm cô quạnh
Không gọi tên người thơ lúc  mơ

Có phải anh hờn … phong kín tim?
Không vu vơ mộng không đi tìm
Tình trong cõi thật bến đời tạm
Tìm vớt trăng mơ vỡ lặn chìm!

Yên Dạ Thảo


Thứ Ba, 5 tháng 6, 2018

Dòng Sông Ký Ức
Thềm khuya tiếng gió hạ buồn
Thở than cùng lá ngấn sương trên cành
Buồn anh nhuộm úa thơ xanh
Buồn em loang tím tơ mành rối hoang

Bến thương ngả bóng chiều tàn
Sông thu vẫn chảy cuốn ngàn lá thu
Đường mơ giăng kín sương mù
Cánh chim đuổi mộng theo phù vân bay

Lần tay mơn hạt chuỗi ngày
Soi hình thấy bóng tóc cài tuyết sương
Mưa xuân trút xuống phố phường
Giọt hờn ướt đất giọt thương ướt lòng

Dòng sông ký ức không ngưng
Chở mùa xuân hạ chở từng thu đông
Chở tình hoa tím mơ hồng
Chở yêu dấu cũ ...bềnh bồng sóng xô!

Yên Dạ Thảo
05.06.2018