Thứ Ba, 5 tháng 6, 2018

Dòng Sông Ký ỨcThềm khuya tiếng gió hạ buồn
Thở than cùng lá ngấn sương trên cành
Buồn anh nhuộm úa thơ xanh
Buồn em loang tím tơ mành rối hoang

Bến thương ngả bóng chiều tàn
Sông thu vẫn chảy cuốn ngàn lá thu
Đường mơ giăng kín sương mù
Cánh chim đuổi mộng theo phù vân bay

Lần tay mơn hạt chuỗi ngày
Soi hình thấy bóng tóc cài tuyết sương
Mưa xuân trút xuống phố phường
Giọt hờn ướt đất giọt thương ướt lòng

Dòng sông ký ức không ngưng
Chở mùa xuân hạ chở từng thu đông
Chở tình hoa tím mơ hồng
Chở yêu dấu cũ ...bềnh bồng sóng xô!

Yên Dạ Thảo
05.06.2018