Thứ Tư, 15 tháng 8, 2018

Chốn Xưa

  

Thơ: Hồng Thúy
Nhạc: Lâm Kim Cương
Ca sĩ: Ngọc Mỹ
Hòa âm: Đỗ Hải
PPS: Hùng Đặng và KOK Tiến