Thứ Sáu, 7 tháng 2, 2020

Đêm Nguyên Tiêu

Khơi Dòng
Anh ngồi bên dòng sông xuân
Thả thơ trăng xuống khơi nguồn Nguyên Tiêu
Đợi em mở cánh hoa chiều
Vẫn nhan sắc đẫm hương yêu những ngày

Bến Cũ
Em về trên bến yên bình
Dòng sông lộng bóng trăng tình duyên thơ
Mai vàng lay những cánh tơ
Nguyên tiêu năm cũ bây giờ còn đây

Trăn Trở
Tháng giêng xuân tỏ trăng rằm
Nhớ đêm Hàn Thực,thăng trầm TỬ THÔI
Tình người nước chảy hoa trôi
Chuyện đời xưa, bỗng bồi hồi trong ta

Cỏ Sương

Tìm về bến cũ sông xưa
Vói tay vuốt ngọn cỏ vừa đọng sương
Trăng đầu xuân tiễn người thương
Bỗng đâu gió chợt lùa hương ngược về

Phong Tâm