Thứ Sáu, 10 tháng 7, 2020

Gió Cuốn Tình Về Đâu

Xuân về hoa khoe sắc
Vườn xanh nắng lụa vàng
Phượng thay màu áo mới
Trước ngõ đợi mùa sang

Nắng mai từng hạt vỡ
Hoa nở tím màu buồn
Gió nhẹ lay cành hạ
Đan lòng sợi tơ vương

Ai giăng mây chiều tím
Đưa thời gian qua mau
Nhuộm thêm màu hoa nắng
Rót mưa lòng đêm thâu

Anh hẹn em Thu đến
Em chờ ... chờ Đông qua
Anh hẹn mùa Xuân Hạ 
Em chờ ... chờ nhạn xa!

Vườn anh thay màu lá
Vườn em hoa tím sầu
Hương tình bay theo gió
Gió cuốn tình về đâu?

Yên Dạ ThảoThứ Hai, 6 tháng 7, 2020