Chủ Nhật, 11 tháng 6, 2017

Xuồng Xưa


Thơ: Anh Tú
Nhạc: Đỗ Hải
Trình bày: Thúy An
Thực hiện: Yên Dạ Thảo