Thứ Hai, 18 tháng 5, 2020

Mùa Giã Biệt
Một mùa hoa phượng nở
Rực rỡ trưa nắng hè
Xa nhau từ dạo đó
Rền rĩ tiếng sầu ve

Người đi tình để lại
Tan tác cõi buồn riêng
Cánh hoa lòng vườn hạ
Rơi trong nắng chiều nghiêng

Gió ru hời xa vắng
Đêm trắng mưa rơi rơi
Giọt buồn vương mắt hạ
Giọt thương nhớ đầy vơi! 

Mùa sang … mùa sang nữa …
Phượng vẫn đỏ màu son
Vờ hồn nhiên khoe sắc
Ai biết lòng héo hon! 

Yên Dạ Thảo