Thứ Sáu, 31 tháng 7, 2015

Thả Buồn...

Ta chở buồn thả dòng sông quê cũ
Xuôi theo nguồn nước lũ ra biển khơi...
Kỷ niệm xưa sót lại nơi góc trời
Quyện khói  sương mờ tan miền ký ức

Ta sẽ không vương buồn ... đêm thổn thức
Khi tình người rạn nức ở trong tim
Trắng thay đen để đổi lấy bạc tiền
Hồn tỉnh thức ...  bật cười ra nước mắt!

Yên Dạ Thảo
31/07/2015