Thứ Hai, 10 tháng 8, 2015

Bên Sông Chiều

Cây bần trên bến
Đất lở
Mưa giăng
Sóng cạp bờ nham nhở
Cỏ rễ buông xuống nhập nhờ
Những cành cội gần
bị thời gian sóng nước đánh trôi
Cây bần không đứng nữa
như một dáng ngồi
Chồm ra
định níu dòng sông gần lại
Con nước chảy ngược trôi xuôi
Tiếng chim bìm bịp buổi chiều
Nhánh lục bình rời rạc
mang theo chùm bông tím nhạt
Cây bần ngồi
một mình từ cô đơn đến cô độc
Dòng sông chảy mãi không ngừng...

Phong Tâm

09/08/2015