Thứ Hai, 17 tháng 8, 2015

Điệu Ru Thiếu Phụ


  

Liên khúc Lý: Lý Đất Mũi, Lý Trăng Soi - Lý Cái Mơn
Sáng tác và Trình bày: Hương Chiều