Thứ Hai, 2 tháng 11, 2015

Thu Tàn Chiếc Lá Bay - Qua Thu

Bây giờ trời đang mưa
Thu ơi, buồn khôn vừa
Lá vàng phai buông rũ
Trăng khuất ngoài song thưa

Người đi tình ở lại
Bến trông bóng thuyền ai
Sóng vỗ về phiến nhớ
Đêm tàn chiếc lá bay...

Thu đến rồi thu đi
Nhọc nhằn cánh chim di
Bay tìm miền nắng ấm
Đồng xanh biếc đương thì

Giao mùa tiết đông sang
Man mác cánh hoa vàng
Ngoài hiên hiu hắt gió
Thơ buồn lạnh đêm hoang.

Yên Dạ Thảo
30/10/2015

****

(Từ "Thu Tàn Chiếc Lá Bay" của YDT)

Qua Thu

Mai nầy qua  cơn mưa
Tình ơi, biết sao vừa
Tóc thơm cài hoa nắng
Gió len đường lược thưa

Hoa tàn hoa lại nở
Thuyền ai cặp bến ai
Dòng sông in đôi bóng
Lá thu vàng thôi bay.

Đã đến xin đừng đi
Hãy dừng cuộc thiên di
Đông về, trời sẽ lạnh,
Chờ tiếng xuân thầm thì...

Đón hương mùa mới sang
Cỏ biếc xanh mịn màng
Tim buồn se... thắm lại
Quên những ngày đi hoang.

Phong Tâm

31/10/2015