Thứ Bảy, 2 tháng 1, 2016

Thềm Đông
Sưởi Vần Thơ Lạnh

Thềm khuya yên ắng tư bề
Bỗng dưng gió lộng thổi về phố đông
Nửa hụt hẫng, nửa chờ mong
Gở tờ lịch cuối, tính xong sổ đời

Bể sầu, bể khổ mù khơi
Cõi trần lạc bước, chơi vơi cõi buồn
Bóng trăng lẩn khuất màn sương
Hồn se se lạnh, tiếng buông thở dài…

Thời gian như cánh vạc bay
Đường mây vô tận, tháng ngày đi hoang
Gió ơi chở mộng đêm ngàn
Chở mơ ngập lối, vườn tràn sắc xuân

Đường đời mỗi bước trầm luân
Ngàn thu lá phủ dấu chân ngập ngừng
Bao mùa tuyết đổ chẳng ngưng
Tình ơi, sưởi ấm mỗi từng cánh thơ…!!

Yên Dạ Thảo
26/12/2015

*****

(Phỏng theo bài thơ Sưởi Vần Thơ Lanh của Yên Dạ Thảo)

Thềm Đông

Buồn trông băng giá ngút ngàn
Trăng mờ, khói quyện, hương tàn thềm đông
Cành trơ nhớ, cội se lòng
Trái tim bóng lá nằm trong phận người.

Là sông lạch, bãi trầm khơi
Lung, ghềnh, thác, động đầy vơi ngọn nguồn
Nắng phơi lạnh, chập chùng sương
Nợ duyên thì ngắn, tình vương cứ dài.

Buồn trông theo cánh nhạn bay
Buông lơi một tiếng thở gầy treo nghiêng
Dấu chân lún gởi ven triền
Thời gian là bụi tro tìm lửa xuân.

Về đâu cuối nẻo gian truân
Cuộn tơ rối thả, rưng rưng khóc cười
Tàn đông trắng phủ dốc đồi
Một cành hoa thẹn, một chồi trêu duyên.

Phong Tâm
31/12/2015