Thứ Bảy, 22 tháng 4, 2017

Mơ Xuân


Thơ: Yên Dạ Thảo
Nhạc: NguyễnVăn Thơ
Hòa âm: Phan Thanh Hùng
Tiếng hát: Kiều Lệ