Thứ Tư, 24 tháng 5, 2017

Con Gái


Thơ: Yên Dạ Thảo 
Nhạc: Nhược Thu
Hòa âm: Đỗ Hải
Ca sĩ: Thanh Duyên