Chủ Nhật, 22 tháng 10, 2017

Mặc Thu …

Tình là thoáng mộng vu vơ
Tàn đêm tỉnh giấc buồn ngơ ngẩn buồn
Người đi để lại chữ “Thương”
Ngả nghiêng trong cõi vô thường thực hư

Nhạn đưa lạc mất cánh thư
Từ mùa thay lá sầu dư rót lòng
Thôi thì cất lại niềm mong
Tình ta chỉ đẹp khi còn dỡ dang!

Mặc thu nhuộm lá úa vàng
Rơi vườn hoang lạnh trong hoàng hôn thu! 

Yên Dạ Thảo