Thứ Bảy, 21 tháng 10, 2017

Nỗi Lòng Chinh Phụ # 2


Thơ: Minh Giang
Nhạc: Nguyễn Hữu Tân & Nguyễn Văn Thơ
Ca sĩ: Lệ Tuyền & Nguyên Trường