Thứ Ba, 26 tháng 12, 2017

Mừng Sinh NhậtTặng Sinh Nhật hai em
Yên Dạ Thảo – Khúc Giang


Mừng tuổi vàng - tuổi ngọc
Trải bao mùa xuân xanh!
Đẫm hương trái... đúng độ lành;
Cát hoa, nhũ thạch đã thành kim cương.
Tâm yên - trí định - hồn trong sáng
Buông thả thời gian thoát lụy phiền.
Nắng xuân phai, hạ - thu tàn, đông mãn...
Hạnh duyên đời phước lộc chứa hằng sa.
Thoáng nghiêng nghiêng bóng chiều tà
Như tinh sương thoảng trinh trà hoa thơm.

Phong Tâm
26.12.2017