Chủ Nhật, 18 tháng 2, 2018

Hoa Xuân

  

Nhạc: Phạm Duy
Tiếng hát: Hà Thanh
PPS:  Nguyễn Thế Bình