Thứ Ba, 10 tháng 4, 2018

Xuân LạnhThơ: Bửu Truyền
Nhạc: Hà Phương
Tiếng hát: Thanh Hoa
Thực hiện: Yên Dạ Thảo