Thứ Bảy, 26 tháng 5, 2018

Như Phượng Muôn Đời Thương Kiếp Ve

  

Thơ: Nhược Thu
Diễn Ngâm: Hồng Vân