Thứ Bảy, 26 tháng 9, 2015

Thành Kính Phân Ưu Nhà Thơ Đỗ Hữu Tài


Toàn thể bạn hữu trang Theo Tiếng Thời Gian thành thật chia buồn cùng tang quyến về sự ra đi của nhà thơ Đỗ Hữu Tài lúc 9 giờ 37 phút, sáng ngày 25 tháng 9, 2015 tại Mount Vermont Hospital Alexandria Virginia Hoa Kỳ  -  Hưởng dương 58 tuổi  và xin chia buồn sự ra đi của Thân Mẫu anh cùng trong ngày tại tư gia Saigon, Việt Nam

Nguyện cầu hương linh của thi sĩ Đỗ Hữu Tài và Thân Mẫu được an lành nơi đất Chúa.


Yên Dạ Thảo & Bạn Hữu