Thứ Năm, 18 tháng 6, 2020

Dạ Trầm Ca


  

Lời & Nhạc: Nguyễn Hữu Tân
Tiếng hát: Hương Chiều
Thực hiện: Khúc Giang