Thứ Sáu, 12 tháng 6, 2020

Cù LaoNắng dịu
Đường thơm
Vườn chôm chôm chín đỏ
Cô gái hát dân ca
Tài tử
Cô cháu hát tình ca
Quê hương
Mưa mùa hạ
Đất mềm
Giọt thương giọt nhớ
Một góc trời xanh mở
An Bình
Sóng Cổ Chiên...

Phong Tâm
04.06.2020