Chủ Nhật, 4 tháng 10, 2015

Thu Vắng ...

Để nhớ đến thi hữu Đỗ Hữu Tài, YDT gởi đến anh bài thơ mùa thu đầu tiên vắng bóng người...

Thơ vắng tiếng thơ ...  thơ úa vàng
Tím tình mực  tím nhuộm màu tang
Bài thơ xướng họa còn dang dỡ
Người đã biệt xa theo gió ngàn

Thu vắng tiếng lòng ai thở than
Người đi để lại bóng trăng tàn
Cổng vườn hờ khép từ ngày đó...
Hoa nắng hương chiều vỡ mộng hoang!

Yên Dạ Thảo
30/09/2015