Thứ Năm, 24 tháng 12, 2015

Chúc Mừng Giáng Sinh 2015


Kính Chúc 
Quý Thi Hữu & Gia Đình 
Một Giáng Sinh An Bình 
Năm Mới An Khang & Hạnh Phúc.

Yên Dạ Thảo
Giáng Sinh 2015