Chủ Nhật, 20 tháng 12, 2015

Sài Gòn Đang Đón Mùa Giáng Sinh

    

Thơ:  Nhược Thu
Thi Ngâm: Hoàng Đức Tâm