Thứ Bảy, 19 tháng 12, 2015

Cơn Mưa Đầu Mùa Thu

  

Thơ: Như Nguyệt
Nhạc: Đặng Vương Quân
Ca sĩ: Tâm Thư